SAP bevezetése és támogatása

ERP rendszerek támogatása

SAP R/3 bevezetés, támogatás

 • SAP ERP Package – kulcsrakész megoldások
 • SAP BI – üzleti intelligencia
 • SAP Business Object

SAP R/3 rendszerek üzemeltetése

 • Rendszerek fejlesztése
 • Rendszerek verzióváltása

Az ERP rendszerek támogatásába elsődlegesen az SAP R/3 és SAP BI rendszerekkel kapcsolatos tevékenységek tartoznak. Az SAP rendszer installálásán és technikai üzemeltetését túl vállaljuk az SAP rendszerben leképzett üzleti folyamatok karbantartását, változó üzleti igények generálta fejlesztési feladatok elvégzését, a rendszer optimalizálását, testre szabását és továbbfejlesztését.


Az SAP tanácsadás tevékenységei

 • Maintenance Support (Customizing + tanácsadás) – az SAP rendszerében található, fejlesztést nem igénylő beállítások kezelése, háttértáblák beállítása, SAP mezők lehetséges értékeinek beállítása, stb.
 • Development (Fejlesztések) – amennyiben a standard beállíthatóságtól eltérő igények merülnek fel, akkor a programozók elkészítik a meglévő tranzakciók módosítását, vagy az új tranzakciók kifejlesztését a specifikációknak megfelelően.
 • Rendszerszervezés – A tanácsadási és fejlesztési tevékenységek megfogalmazása, specifikálása
 • Üzemeltetés – oktatások-, konzultációk tartása, Help-desk-re beérkezett bejelentések kezelése
 • Jogosultságok kezelése
 • Interfészek üzemeltetése

Az SAP rendszer általunk alapban támogatott modularitása

 • Logisztika (SD, MM, WM, PP, QM, SM, PM)
 • Pénzügy/számvitel (FI, CO, TR, PS, IM, FI-CA, AM)
 • HR (PA, PD)
 • Közművek (ISU)
 • Vezetői információs rendszer (BI, Business Object)

Egyéb fejlesztett rendszerek

 • SAP-PÁLYSZER: pályázat és szerződés-nyilvántartás
 • SAP-e-BILL: e-számla készítés és fogadás
 • SAP-LICENT: integrált ügyfélszolgálati rendszer


Logisztika

A logisztikai alkalmazások az anyagbeszerzéstől a számlázásig a teljes ellátási lánc folyamatait lefedik. Az SAP szinte minden moduljával kapcsolatban állnak.


SD (Sales and Distribution – Értékesítés)

Biztosítja az értékesítési tevékenységek teljes körét. Segíti a vevői megrendelések rögzítését, nyomon követését, ellenőrizhetőek a fizetési határidők és feltételek. Kezeli az értékesítési törzsadatokat, mint a vevői adatok, szerződések, termékek alapvető tulajdonságait és az árazást. Automatizálja és feldolgozza a kiszállítást és a számlázást. Támogatja az ügyfélszolgálatot, az eladásokat, az elektronikus adatcserét, a szállítmányozást és a fuvarozást. Közvetlen kapcsolatban áll a könyveléssel, így a tranzakciók azonnal és automatikusan könyvelődnek.


MM (Materials Management – Anyaggazdálkodás)

Támogatja az anyagbeszerzéssel, rendelésekkel, anyagkezeléssel és számlaellenőrzéssel kapcsolatos minden tevékenységet. Segíti a szállítókkal való kapcsolattartást, a készletezést, a leltározást, a raktározás tervezését, a külső szolgáltatások kezelését és az anyagbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatalát. Ellenőrizhető a szállítási feltételek teljesítése. Automatikusan rögzíti a bevételezést, frissíti a raktári készleteket és elvégzi a könyvelést.

WM (Warehouse Management – raktárgazdálkodás)

A raktár-gazdálkodási komponens integrálva van az SAP rendszerbe és be van ágyazva a vállalat anyagáramlásába. A WM raktár-gazdálkodási modulban az Anyaggazdálkodásban definiált raktárhelyhez kell hozzárendelni az adott raktár olyan alábontásait, amelyek segítségével lehetőség nyílik a raktáron belül fizikailag elkülönülő területek kezelésére. A rendszer a teljes raktárstruktúrát egy raktárszám alatt kezeli. Egy raktáron belül több raktártípus is meghatározásra került. A tárhely típusok térbeli ismérvek (magas polcos, blokk, szabad, stb.) vagy stratégiák (ÁB, ÁK, komissiózási terület – SD) alapján kerültek definiálásra.

PP (Production Planning – Termeléstervezés)

A termelés tervezését és a termelési folyamatokat támogatja. Segíti a megrendelések összeállítását, a termékmegrendelést, a sorozatgyártást és a berendezések adatainak az összegyűjtését. Biztosítja az eladások, a törzsadatok, a kapacitásszükséglet és az alapanyag szükséglet tervezését. Közvetlenül kapcsolódik az értékesítéshez és az anyaggazdálkodáshoz.

QM (Quality Management – Minőségbiztosítás)

Támogatja a minőség tervezését, felülvizsgálatát és ellenőrzését. Kezeli a minőség tanúsítványokat, jelentéseket és tesztfelszereléseket.

SM (Service Management – Szerviz)

Támogatja a felszerelésre kerülő berendezések törzsadatainak nyilvántartását, a hozzájuk tartozó garancia idő figyelését. Kezeli diszpécser modul a hibabejelentések rögzítését és nyilvántartását. Elvégzi a hibaelhárítási folyamat teljes egészének az ellenőrzését (bejelentési idő, elhárítási idő, felelős műszerész stb.). Rögzíti a javítási tevékenységeket és nyilvántartja a javításhoz felhasznált anyagokat. Támogatja a javítási költségek elszámolását a megfelelő fogadó objektumra (pl.: projekt).

PM (Plant Maintenance – Karbantartás)

Támogatja a megelőző karbantartást, a kieső munkák, ellátási problémák és a karbantartás-megrendelések kezelését, valamint felügyeli a felszerelést és a technikai objektumokat.


Pénzügy / számvitel

A pénzügyi alkalmazások tartalmazzák az SAP összes pénzügyi modulját, segítik a főkönyvi könyvelést és támogatják a pénzügyi folyamatokat. Az SAP legtöbb modulja kapcsolatban van a pénzügyi alkalmazásokkal és automatikusan adatokat szolgáltat neki. Széleskörű lekérdezési lehetőséget biztosít. A külföldi pénznemek és a többnyelvű menühasználatnak köszönhetően a nemzetközi igényeket is ki tudja elégíteni.

FI (Financial Accounting – Pénzügy / Számvitel)

Felelős a külső számviteli igények kiszolgálásáért, a pénzügyek és a könyvelések menedzseléséért, a pénzügyi és számviteli információk kezeléséért. Valós időben bevételi és kiadási kimutatásokat készít, segítve ezzel a rendszer átláthatóságát és a döntéshozatalt. A számviteli-, társasági-, adó- stb. törvényeknek megfelelő formában gyűjti össze a gazdasági események adatait. Részei: főkönyvi könyvelés, vevői és szállítói könyvelés, eszközkönyvelés, a törvény szerinti konszolidáció és a speciális statisztikai számítások.

CO (Controlling – Kontrolling)

Legfontosabb feladata a gazdasági és stratégiai döntések meghozatalának támogatása, a költségek irányítása és a jövedelmezőség elemzése. A belső számviteli igényeknek – főként a tulajdonosi igényeknek – megfelelő formában a kontrolling modul gyűjti össze az adatokat. Magában foglalja az általános költség- kontrollingot, a termékköltség – kontrollingot, illetve az eredmény számítást. Szerepe a vállalaton belül az összes folyamat koordinációja, felügyelete és optimalizálása.

TR (Treasury – Pénzügyi menedzsment)

Segítséget nyújt a költségvetések elemzésében és az elektronikus számlakimutatások feldolgozásában. Támogatja a pénzügyi menedzsmentet, a költségvetés, a pénzügyi folyamatok, a kölcsönök és a piaci kockázatok kezelését.

PS (Project Systems – Projektrendszer)

Menedzseli méretüktől függetlenül a projekteket. Segíti a projektek tervezését, végrehajtását folyamatos nyomon követését és ellenőrzését.

IM (Investment Management – Beruházás menedzsment)

Lehetővé teszi a beruházások átfogó tervezését és vezérlését. Segíti a beruházásokhoz kapcsolódó programok kezelését és a behajtható befektetői követelések intézését.

AM (Eszközgazdálkodás)

Kezeli, rögzíti, számítja és feldolgozza az eszközmozgásokat. Az eszközértékelésre vonatkozó törvényi előírások mellett szabadon definiálhatóak értékcsökkenési és értékelési módszerek.


HR

Az SAP HR modulja két almodulból áll.

HR-PA modul

Biztosítja a munkavállalók személyügyi adatainak egységes nyilvántartását, munkaidő és távollét adatainak karbantartását, bér- TB számfejtését.

HR-PD modul

A személyzetfejlesztési, oktatásszervezési, javadalmazási, valamint a munkavállalókkal összefüggő tervezési tevékenységeket, s az alábbi funkcionalitásokat tartalmazza: szervezetmenedzsment, személyzetfejlesztés, javadalmazásmenedzsment, pályázókezelés, rendezvénymenedzsment


Közművek

A közművállalatoknál elengedhetetlen, hogy a fogyasztók adatait pontosan és naprakészen nyilvántartsák. Erre az IS-U és a FI-CA modul szolgál.

IS-U modul

Nyilvántartja a műszaki és kereskedelmi törzsadatokat, a készülékek törzsadatait, változásait, összefüggését a kereskedelmi adatokkal, valamint a mérők leolvasási adatait. Az elszámolás folyamatát kezeli a számlázásig és a számlanyomtatásig.

FI-CA (Szerződéses folyószámla)

A közművállalatok ügyfeleinek nagy száma, különösen a havonta igen nagy számban készülő elszámolások miatt, a megfelelő könyvelések saját automatikus könyveléssel, szerződéses folyószámlán történnek. Annak érdekében, hogy ezeknek a tömeges könyveléseknek a bonyolítása ne a főkönyvi könyvelésben történjen, az egyedi könyvelések (FI-CA bizonylatok) meghatározott időközönként (naponta, hetente, havonta) kerülnek az R/3 rendszer FI standard főkönyvébe, illetve a CO rendszerbe.


Vezetői információs rendszerek

BW

Az SAP BW az SAP R/3 vállalatirányítási rendszerrel szorosan integrált, annak valamennyi moduljához kapcsolódó adatkinyerő struktúrákkal és az ezeket feltöltő programokkal rendelkezve képes mintegy 170 „adatkocka” és az ezekhez tartozó több ezer beszámoló és jelentés előállítására. A jelentésekben mód van az egyes dimenziók mentén történő „lefúrásokra”, idősoros analízisre, kivételek figyelésére

 • szabadon konfigurálható üzleti tartalom,
 • a nem SAP R/3 rendszerből származó adatok tárolásának lehetősége,
 • egységes megjelenítő felület,
 • nagy teljesítményű architektúra,
 • tetszőleges formátumú vezetői beszámolók készítése,
 • elemzői beszámolók készítése.

 

Business Objects

Az SAP Business Objects Üzleti Intelligencia megoldások által biztosított intelligens üzleti funkciók segítségével a felhasználók hatékony és megbízható adatokon alapuló döntéseket tudnak hozni a jól összeállított adatoknak és elemzéseknek köszönhetően. A vezető elemzőktől az alkalmi üzleti felhasználókig mindenki hozzáférhet a számára szükséges információkhoz, és ehhez csak minimális mértékben kell igénybe venni az informatikai erőforrásokat és a fejlesztőket.