Innovációmenedzsment

2020-1.1.1-KKV-START-2020-00098
Innovációmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer integrálása és új típusú innovációmenedzsment szolgáltatás fejlesztése KKV-k részére

A hazai vállalkozások – elsősorban a kis- és középvállalkozások (KKV) – részvétele a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetköziesedésének folyamatában fontos fokmérője az ágazat nemzetközi versenyképességének, s ezáltal annak a potenciálnak, amellyel hozzájárulhat a gazdaság hosszú távú növekedéséhez. A kis- és közepes vállalatok (a kkv-k) világszerte kiemelkedő szerepet játszanak a gazdaság minden területén. A fejlett országokban e szférából származik a GDP-növekedés 65-80%-a, és a foglalkoztatásban is hasonló a súlyuk. Miközben az összes K + F kiadások 15-20%-át használják fel, ők fejlesztik ki a legfontosabb tudomnyos technikai újdonságok 65-70%-át. Alapvető probléma azonban, hogy az innováció szempontjából elengedhetetlen saját kutatás, a szabadalomvásárlás és főképpen a technológiatranszfer iránti igény rendkívül alacsony. A sikeres innovációhoz többfajta, különbözi szervezetekben található tudás együttes alkalmazása szükséges. A vállalkozásoknak a folyamatos innovációs tevékenységet, a termék, a gyártási és a szolgáltatási innovációk időbeni összhangját kell biztosítaniuk. Csak ott tartható fenn tartós vállalati versenyelőny, ahol állandósul az innovációra irányuló kutatás-fejlesztési tevékenység. A projekt célja egy olyan innovációmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer és új típusú innovációmenedzsment szolgáltatás fejlesztése KKV-k részére, amely elősegíti a hazai vállalkozások innovációs projektötleteinek megvalósítását, oly módon, hogy az ötlet megszületésétől kezdve a termék/szolgéltatás piacra jutásáig segíti a projektmegvalósító csapatok munkáját.

Összefoglaló adatok A projekt címe: Innovációmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer integrálása és új típusú innovációmenedzsment szolgáltatás fejlesztése KKV-k részére Projektazonosító: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00098 Kedvezményezett: BSIS9 Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság A projekt futamideje: 24 hónap A projekt teljes időszaka: 2021. január 1. – 2022. december 31. Támogatás összege: 19 723 252 Ft Projekt összköltsége: 32 872 087 Ft
Projektvezető: Kamenszky László András