Informatikai projektek minőségbiztosítása

Projektek minőségbiztosítása

 Valamennyi projekt bevezetésekor fontos, hogy legyen egy „interfész” a bevezetést végző Vállalkozó és a projektet megvalósíttató „Megrendelő” között, hiszen a Megrendelőtől nem várható el, hogy értsen a projekt bevezetésének folyamatához és az elkészült rendszer hibátlan működésének ellenőrzéséhez.

Ezeket a feladatokat látja el a projektben az ügyfél oldali minőségbiztosító.

A minőségbiztosítás feladatai a projektben:

Projekt folyamat minőségbiztosítás

 • Minőségbiztosítási terv kidolgozása, egyeztetése a Megrendelővel és a szállítóval
 • Projekt ütemterv és előrehaladás összhangjának időközönkénti és mérföldkövekhez kapcsolt ellenőrzése
 • Időszaki (heti, havi), a projekt egészére (szakmai és projektmenedzsment feladatok egyaránt) kiterjedő minőségbiztosítási jelentés készítése
 • Részvétel a projekt vezetői fórumain, illetve esetileg a szakmai egyeztetéseken
 • Kockázatelemezés, kockázatkezelési tevékenység megfelelőségének értékelése
 • Szerződéses követelmények teljesülésének ellenőrzése
 • Átadás-átvételre kidolgozott folyamat és módszertan megfelelőségének értékelése
 • Átadás-átvételi folyamat ellenőrzése, független értékelése
 • Problémakezelési eszkalációs utak működésének ellenőrzése

Projekt termék minőségbiztosítás

 • Projekttermékek termékdefinícióinak ellenőrzése, egyeztetése
 • Folyamattervezés módszertani megfelelőségének és teljességének vizsgálata
 • Átadás átvételre felajánlott termékek (dokumentum és rendszer) független értékelése, az átadás-átvételi folyamatban tapasztaltak és saját ellenőrzések alapján
 • Termékek tartalmi és teljességi vizsgálata, szakmai megfelelőségének részletes írásos értékelése, javaslatok megfogalmazása, egyeztetése az átadási pontok (átadásra felajánlott verziók) értékelése mentén. A véleményezett dokumentumokkal és a feltárt problémákkal kapcsolatban szövegszerű javaslat, írásos megoldási javaslat megtétele
 • Közreműködés az elkészült elemek funkcionális és technológiai, Megrendelő oldali minőségellenőrzésében, mintavételes vizsgálatában
 • Szakmai megoldási változatok értékelése megvalósíthatósági szempontból
 • Alkalmazott módszertanok használatának ellenőrzése, értékelése
 • Szállító oldali belső minőségbiztosítási folyamat ellenőrzése és értékelése az átadás-átvételre felajánlott termékek minőségének javítása érdekében

Bevezetés utáni kiemelt támogatási időszak minőségbiztosítása

 • Bevezetési időszakban feltárt igények, problémák, hibák kezelésének követése, elemzése, javaslatok kialakítása
 • Kiemelt támogatási időszak felhasználó támogatási feladatainak vizsgálata, értékelése, javaslatok megfogalmazása

Project

Projekt folyamat minőségbiztosítás

 • Minőségbiztosítási terv kidolgozása, egyeztetése a Megrendelővel és a szállítóval
 • Időszaki (havi), a projekt egészére (szakmai és projektmenedzsment feladatok egyaránt) kiterjedő minőségbiztosítási jelentés készítése
 • Kockázatelemezés, kockázatkezelési tevékenység megfelelőségének értékelése
 • Projekt ütemterv és előrehaladás összhangjának időközönkénti és mérföldkövekhez kapcsolt ellenőrzése
 • Részvétel a projekt vezetői fórumain, illetve esetileg a szakmai egyeztetéseken
 • Szerződéses követelmények teljesülésének ellenőrzése
 • Átadás-átvételre kidolgozott folyamat és módszertan megfelelőségének értékelése
 • Átadás-átvételi folyamat ellenőrzése, független értékelése
 • Problémakezelési eszkalációs utak működésének ellenőrzése

Projekt termék minőségbiztosítás

 • Projekttermékek termékdefinícióinak ellenőrzése, egyeztetése
 • Folyamattervezés módszertani vizsgálata
 • Átadás átvételre felajánlott termékek (dokumentum és rendszer) értékelése, az átadás-átvételi folyamat és saját ellenőrzések alapján
 • Termékek tartalmi és teljességi vizsgálata, szakmai megfelelőségének részletes írásos értékelése, javaslatok megfogalmazása, egyeztetése az átadási pontok mentén. A véleményezett dokumentumokkal és a feltárt problémákkal kapcsolatban írásos megoldási javaslat megtétele
 • Közreműködés az elkészült elemek funkcionális és technológiai, Megrendelő oldali minőségellenőrzésében, mintavételes vizsgálatában
 • Szakmai megoldási változatok értékelése
 • Alkalmazott módszertanok használatának ellenőrzése, értékelése
 • Szállító oldali belső minőségbiztosítási folyamat ellenőrzése és értékelése az átadás-átvételre felajánlott termékek minőségének javítása érdekében

Bevezetés utáni kiemelt támogatási időszak minőségbiztosítása

 • Bevezetési időszakban feltárt igények, problémák, hibák kezelésének követése, elemzése, javaslatok kialakítása
 • Kiemelt támogatási időszak felhasználó támogatási feladatainak vizsgálata, értékelése, javaslatok megfogalmazása